ä=ae | ö=oe | ü=ue | ß=ss

Analogsignalverarbeitung englisch | Analogsignalverarbeitung translation

Deutsch English
Substantivenouns
Analogsignalverarbeitunganalog signal processing