ä=ae | ö=oe | ü=ue | ß=ss

New Caledonia giant gecko deutsch | New Caledonia giant gecko in German

English Deutsch
usageSprachgebrauch
New Caledonia giant geckoNeukaledonischer Riesengecko