ä=ae | ö=oe | ü=ue | ß=ss

Flachdach englisch | Flachdach translation

Deutsch English
Substantivenouns
Flachdachflat roof
Flachdachplatform roof