ä=ae | ö=oe | ü=ue | ß=ss

Elektrische Handbohrmaschinen ohne externe Energiequelle englisch | Elektrische Handbohrmaschinen ohne externe Energiequelle translation

Deutsch English
Sprachgebrauchusage
Elektrische Handbohrmaschinen ohne externe EnergiequelleElectro-mechanical hand drills operated without an external source of power