ä=ae | ö=oe | ü=ue | ß=ss

Anstecknadel englisch | Anstecknadel translation

Deutsch English
Substantivenouns
Anstecknadelbadge
Anstecknadelpin